Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Văn bản quy phạm pháp luật | Quyết định

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

1692/QĐ-UBND

14/6/2016

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2023/QĐ-UBND

27/7/2015

Về việc phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

2022/QĐ-UBND

27/7/2015

Kế hoạch Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

658/QĐ-UBND

19/3/2015

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Khánh Hòa

2850/QĐ-UBND

15/11/2012

Thành lập Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

2845/QĐ-UBND

14/11/2012

Qui định về chế độ thông tin báo cáo trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Khánh HòaCác bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE