Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Văn bản quy phạm pháp luật | Quyết định

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

2176A/QCPH-TCT-TCTK

10/11/2015

Quy chế quy định việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê

231/QĐ-TCTK

02/4/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa

20/QĐ-TCTK

14/01/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

161/QĐ-TCTK

12/4/2012

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử Tổng cục thống kê

815/1998/QĐ-TCTK

15/12/1998

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê xã, phường, thị trấnCác bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE