Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ", DANH HIỆU"LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN"
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành

S  TT

Họ và tên

Chức vụ,  Đơn vị

I

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

1

Ông Đỗ Văn Cống

Cục trưởng,

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

2

Ông Vũ Trần Tùng

Phó Trưởng phòng phụ trách,

Phòng Thống kê Nông nghiệp

3

Bà Lê Thị Hồng Nguyệt

Trưởng phòng,

Thống kê Công nghiệp - Xây dựng

4

Ông Mai Vinh Quang

Phó Trưởng phòng phụ trách,

Phòng Thống kê Thương mại

5

Ông Lê Trung Viên

Trưởng phòng,

Phòng Thanh tra Thống kê

6

Bà Đinh Lệ Thu

Phó Trưởng phòng,

Phòng Tổ chức - Hành chính

II

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1

Ông Đỗ Văn Cống

Cục trưởng,

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

2

Bà Trần Thị Kim Nga

Phó Cục trưởng,

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

3

Bà Lê Thị Trúc Phương

Phó Cục trưởng,

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

4

Bà Dương Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng,

Phòng Thống kê Tổng hợp

5

Bà Đặng Phương Thảo

Thống kê viên,

Phòng Thống kê Tổng hợp

6

Ông Lê Văn Khoa

Nhân viên,

Phòng Thống kê Tổng hợp

7

Ông Vũ Trần Tùng

Phó Trưởng phòng phụ trách,

Phòng Thống kê Nông nghiệp

8

Ông Thiều Ngọc Hiểu

Thống kê viên,

Phòng Thống kê Nông nghiệp

9

Ông Đặng Minh Trung

Thống kê viên,

Phòng Thống kê Nông nghiệp

10

Bà Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên,

Phòng Thống kê Nông nghiệp

11

Bà Lê Thị Hồng Nguyệt

Trưởng phòng,

Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng

12

Bà Nguyễn Thúy Huyền

Thống kê viên,

Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng

13

Bà Lê Thị Thanh An

Thống kê viên trung cấp,

Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng

14

Ông Lê Thanh Dũng

Thống kê viên,

Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng

15

Ông Mai Vinh Quang

Phó Trưởng phòng phụ trách,

Phòng Thống kê Thương mại

16

Bà Lê Trần Thùy Dương

Thống kê viên,

Phòng Thống kê Thương mại

17

Ông Nguyễn Trương Khương

Thống kê viên,

 Phòng Thống kê Thương mại

18

Bà Nguyễn Thị Thành

Thống kê viên trung cấp,

Phòng Thống kê Thương mại

19

Ông Phí Trọng Nhân

Nhân viên,

Phòng Thống kê Thương mại

20

Ông Hồ Lê Tấn Thanh

Phó Trưởng phòng phụ trách,

 Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

21

Ông Lê Tư Sinh

Phó Trưởng phòng,

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

22

Bà Phạm Thị Minh Hằng

Thống kê viên,

Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

23

Bà Phan Ngọc Trâm

Thống kê viên,

  Phòng Thống kê Dân số - Văn xã

24

Ông Lê Trung Viên

Trưởng phòng,

Phòng Thanh tra Thống kê

25

Ông Lê Hồng Quân

Thống kê viên,

Phòng Thanh tra Thống kê

26

Ông Bùi Tấn Đức

Trưởng phòng,

Phòng Tổ chức - Hành chính

27

Bà Đinh Lệ Thu

Phó Trưởng phòng,

Phòng Tổ chức - Hành chính

28

Ông Huỳnh Ngọc Long

Nhân viên,

 Phòng Tổ chức - Hành chính

29

Ông Hồ Ngọc Sơn

Nhân viên,

Phòng Tổ chức - Hành chính

30

Ông Lê Trọng Trường

Nhân viên,

Phòng Tổ chức - Hành chính

31

Bà Nguyễn Thị Xuân

Nhân viên,

Phòng Tổ chức - Hành chínhCác bài mới nhất
Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018
Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Khánh Hòa tổ chức Hội thao chào mừng 72 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 – 06/5/2018)
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", danh hiệu"Lao động tiên tiến"
Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng năm 2016
Giải bóng đá mini Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 – 06/5/2016)
Hội thi duyên dáng GSO 2015 hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê
Cục Thống kê Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2013


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE