Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2016
Tin tức - Sự kiện | Tin hoạt động ngành

Mã  /STT

Danh hiệu, hình thức khen thưởng
Họ và tên cá nhân; tập thể

Chức vụ,  đơn vị

I

Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

1

Ông Đỗ Văn Cống

Cục trưởng,

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

II

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

 

 

Không

 

III

Chiến sỹ thi đua toàn quốc

 

 

Không

 

IV

Tập thể lao động xuất sắc

 

1

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

2

Phòng Thống kê Nông nghiệp   

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

3

Phòng Thống kê Thương mại   

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

4

Phòng Tổ chức - Hành chính    

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

5

Chi cục Thống kê huyện Cam Lâm

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

6

Chi cục Thống kê huyện Khánh Vĩnh

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

7

Chi cục Thống kê huyện Diên Khánh

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

V

Bằng khen của Bộ trưởng

 

A

Tập thể

 

1

Phòng Tổ chức - Hành chính   

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

B

Cá nhân

 

1

Ông Đỗ Văn Cống

Cục trưởng,

Cục Thống kê

tỉnh Khánh Hòa

2

Ông Vũ Trần Tùng

Phó Trưởng

phòng phụ trách,

Phòng Thống kê

Nông nghiệp

3

Bà Lê Thị Hồng Nguyệt

Trưởng phòng,

 Phòng Thống kê

 Công nghiệp –

Xây dựng

4

Ông Lê Trung Viên

Trưởng phòng,

Phòng Thanh tra

 Thống kê

5

Ông Nguyễn Tấn Vinh

Chi cục trưởng, 

 Chi Cục Thống kê

 huyện Diên Khánh

VI

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

 

A

Tập thể

 

 

Không

 

B

Cá nhân

 

 

Không

 

VII

Huân chương

 

A

Tập thể

 Các bài mới nhất
Hội nghị tập huấn điều tra giá tiêu dùng bằng thiết bị di động (CAPI)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ năm 2018
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018
Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Khánh Hòa tổ chức Hội thao chào mừng 72 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 – 06/5/2018)
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", danh hiệu"Lao động tiên tiến"
Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng năm 2016
Giải bóng đá mini Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 – 06/5/2016)
Hội thi duyên dáng GSO 2015 hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2016)
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê
Cục Thống kê Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2013


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE