Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

ĐIỀU TRA CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH NĂM 2013
Điều tra thống kê | Thương mại, Du lịch và Giá cả

Ngày 25 tháng 6 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 và Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013.

Cuộc điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013 nhằm thu thập thông tin về tổng mức chi tiêu và những khoản chi tiêu chủ yếu của khách du lịch, làm cơ sở tính mức chi tiêu bình quân chung và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch; kết hợp với thông tin bổ sung từ một số nguồn khác, thông tin thu thập từ cuộc điều tra này được dùng để tính toán suy rộng  tổng doanh thu của hoạt động du lịch, giá trị xuất khẩu dịch vụ du lịch, một số chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch..., nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chiến l¬ược, qui hoạch vùng và chính sách phát triển du lịch của các cấp, các ngành.

Thời gian điều tra bắt đầu từ 1/7/2013. Mỗi tỉnh, thành phố được chọn điều tra sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin liên tục trong vòng 30 ngày; thời kỳ thu thập thông tin là toàn bộ thời gian khách ở Việt Nam đối với khách du lịch quốc tế và toàn bộ chuyến đi trong nước đối với khách du lịch trong nước.

 

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

650/QĐ-TCTK

25/6/213

Quyết định điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2013

 

 

Phương án điều tra chi tiêu khách du lịch năm 2013

 

 

Phiếu 01. DLNN/13

 

 

Phiếu 02. DLTN/13

 

 

Giải thích phiếu điều tra

 Các bài mới nhất


THÔNG TIN MỚI

Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh”

Quyết định số 2881/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa "Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE