-----------------------------ooOoo-----------------------------

CỤC THỐNG KÊ TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 97 Bạch Đằng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại: 058.3527408 - Fax: 058.3527409 - Email: khanhhoa@gso.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa" hoặc "www.khso.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
© 2012 - Liên hệ Thiết kế EM: hongquankh@gso.gov.vn (0935296975)

Bạn cần cập nhật chương trình Flash hoặc cho phép javascipt thực thi để có thể xem được nội dung này
Get Flash Player