Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc

THỐNG KÊ LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
Trang thông tin:Lượt người truy cập:
Các sản phẩm thông tin thống kê
Lịch công bố sản phẩm thông tin thống kê 3335
Các sản phẩm thông tin thống kê đã phát hành 34579
Chế độ báo cáo tài chính
Chế độ báo cáo tài chính 5469
Chế độ báo cáo thống kê
Chế độ báo cáo 10994
Chế độ thông tin báo cáo
Chế độ thông tin báo cáo Chính phủ 3773
Chế độ thông tin báo cáo UBND 8408
Điều tra thống kê
Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Lao động việc làm 9251
Khảo sát mức sống dân cư 4337
Thương mại, Du lịch và Giá cả 13082
Nông lâm nghiệp thủy sản 3054
Công nghiệp và Xây dựng 7355
Điều tra khác 5032
Tin tức - Sự kiện
Tin tức, Sự kiện 45296
Tình hình kinh tế xã hội
Nông lâm nghiệp và Thủy sản 13887
Sản xuất Công nghiệp 11701
Đầu tư - Xây dựng 14841
Thương mại - Dịch vụ - Giá cả 11852
Vận tải - Bưu chính - Viễn thông 7703
Tài chính ngân hàng 7559
Văn hóa xã hội 9844
Tổng điều tra thống kê
Dân số nhà ở 6404
Cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp 3637
Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 4170
Văn bản pháp lý
Luật 4125
Nghị định 3582
Quyết định 6171
Chỉ thị 3040
Thông tư 2518

THÔNG TIN MỚI

UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2016

Tờ gấp Khánh Hòa
Kinh tế xã hội năm 2015

Quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa "Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê

 LIÊN KẾT WEBSITE